Thanh toán

1. Ngân hàng Vietcombank:
– Số Tài Khoản: 0441000637894
– Họ và Tên: Nguyễn Phúc Gia Linh
– Chi Nhánh: Tân Bình (PGD số 1)
2. Ngân hàng Techcombank:
– Số Tài Khoản: 19029529149017
– Họ và Tên: Nguyễn Phúc Gia Linh
– Chi nhánh: Techcombank Quận 6